Polityka prywatności aplikacji mobilnej i serwisu internetowego tenis4U

WSTĘP

Witaj! W tym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Tak jak Ty, lubimy wiedzieć co dzieje się z danymi, które podajemy, dlatego wszystkie informacje znajdziesz poniżej 🙂

DEFINICJE

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” (chyba, że wyraźnie zaznaczono innego administratora danych) – „My”.
Termin “Obiekt”, “klient końcowy”, „Klub Tenisowy” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej czy inna firma, wykorzystująca naszą aplikację tenis4U w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
Termin “tenis4U” zwany też jako “Aplikacja”, czy “System” to oprogramowanie w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez PC Company Sp. z o.o. i rozpowszechniany pod nazwą “tenis4U” w sieci Internet, w skład którego wchodzi serwis internetowy tenis4u.pl i aplikacje mobilne na systemy android oraz iOS. Termin “Rezerwacja”, czy też “Usługa rezerwacji” to dokonanie przez Ciebie rezerwacji wynajmu kortów w współpracującym z Nami Klubie Tenisowym. Termin Usługi to usługi oferowane za pomocą aplikacji mobilnej, serwisu internetowego tenis4U i/lub przez naszych klientów końcowych. Polityka prywatności dotyczy zarówno serwisu internetowego tenis4u.pl (miejsca, gdzie dokonujesz rezerwacji internetowe i korzystasz z naszych innych usług) jak i wszystkich usług serwisu i aplikacji mobilnych dostarczanych przez tenis4U. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W JAKI SPOSÓB CHRONIONE SĄ DANE?

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu do bazy danych dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Polityka prywatności aplikacji mobilnej i serwisu internetowego tenis4U
PC Company Sp. z o.o. | Rynek Główny 28, 31-010 Kraków | KRS: 0000519490

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest PC Company Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000519490, o numerze NIP: 8133693934, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

JAKIE DANE ZBIERAMY

W bazie danych gromadzimy dane podane podczas zakładania konta w systemie tenis4U: imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego oraz adres e-mail, miasto, województwo, wiek, płeć. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@tenis4u.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonej przez Ciebie rezerwacji do czasu jej zakończenia.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto w serwisie, dokonać rezerwacji, anulować rezerwację lub korzystać z pozostałych możliwości systemu tenis4U.
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

W JAKIM CELU ZBIERAMY DANE

Zebrane dane wykorzystujemy w następujących celach:
• w celu rejestracji Twojego konta, w tym umożliwienia Ci dostępu i korzystania z systemu pod domenami tenis4u.pl oraz aplikacji mobilnych,
Polityka prywatności aplikacji mobilnej i serwisu internetowego tenis4U
PC Company Sp. z o.o. | Rynek Główny 28, 31-010 Kraków | KRS: 0000519490
• w celu zapewnienia rzetelności rezerwacji składanych na kortach tenisowych współpracujących z tenis4U,
• w celu skontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty email lub nr telefonu kontaktowego, w razie problemów technicznych.

KOMU POWIERZAMY PRZETWARZANIE DANYCH?

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w celu realizacji naszych usług i celu (celów). Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Nazwa firmy Cel Lokalizacja
Servizza Sp. z o.o. Sp. k. – Przechowywanie danych – Niemcy
ComVision Sp. z o.o. – Komunikacja sms – Polska
Cloudflare, Inc. – Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności serwerów m.in. poprzez ochronę przed atakami internetowymi typu DDoS – USA
PayPro S.A. – Obsługa płatności internetowych i kart płatniczych – Polska

W obiekcie, w którym dokonujesz rezerwacji pracownicy posiadają dostęp do Twoich danych, który pozwala na zrealizowanie Twojej usługi rezerwacji i ewentualną weryfikację płatności. Połączenie zawsze jest zabezpieczone za pomocą silnego szyfrowania SSL, a pracownik posiada wdrożony dostęp kontroli do systemu. O dostępie pracowników w danym obiekcie decyduje manager lub jego właściciel.
Współpracujące z nami obiekty zapewniają, że pracownicy są przeszkoleni z zakresu wiedzy na temat bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Obiekty, z którymi współpracujemy przetwarzają dane według własnych określonych zasad.

KIEDY DANE PRZEKAZYWANE SĄ PRZEKAZYWANE DO OBIEKTU, W KTÓRYM DOKONUJESZ REZERWACJI ?

W momencie dokonania rezerwacji przez aplikację internetową lub poprzez aplikacje mobilne po zalogowaniu się Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, informacje dotyczące
Polityka prywatności aplikacji mobilnej i serwisu internetowego tenis4U
PC Company Sp. z o.o. | Rynek Główny 28, 31-010 Kraków | KRS: 0000519490
płatności oraz adres e-mail) przekazywane są klubowi i staje się on administratorem Twoich danych osobowych.
W każdym obiekcie posiadasz osobny profil. Oznacza to, że Twoje dane nie zostaną przekazane innym obiektom, które z nami współpracują, chyba, że za Twoją zgodą np. poprzez dokonanie tam rezerwacji lub przez wzięcie udziału w turnieju. Dane które mogą zostać przekazane to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail. Możemy również przekazać dane niezbędne do realizacji wybranej przez Ciebie usługi. Nie przekazujemy informacji takich jak adnotacja do klienta czy historii rezerwacji w innych Klubach Tenisowych.

W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY DANE?

Do przekazywania danych w większości przypadków używamy bezpiecznego API dostawcy usług. Wszelka komunikacja pomiędzy dostawcami usług a nami, jest bezpieczna i zawsze w pełni szyfrowana silnym szyfrowaniem SSL. Szczegóły można znaleźć w politykach prywatności naszych partnerów.

POLITYKI PRYWATNOŚCI, POLITYKI DOT. CIASTECZEK (COOKIES) I REGULAMINY NASZYCH PARTNERÓW

Poniżej możesz sprawdzić szczegółowe polityki prywatności partnerów, z którymi współpracujemy w celu dostarczania naszych usług. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Nazwa firmy Link
Servizza Sp. z o.o. Sp. k. – https://servizza.com/privacy-policy.php
ComVision Sp. z o.o. – https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci
Cloudflare, Inc. – https://www.cloudflare.com/security-policy/
PayPro S.A. – https://www.przelewy24.pl/regulamin
Tpay S.A. – https://tpay.com/polityka-prywatnosci

Zachęcamy również do zapoznania się regulaminami i politykami prywatności obiektów, w których dokonujesz rezerwacji.

PRZYPOMINAMY

W każdym czasie, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@tenis4u.pl możesz:
• Uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
• Wycofać zgodę na ich przetwarzanie,
• Żądać od Administratora danych ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
• Exportować Twoje dane osobowe,
• Usunąć konto.
Polityka prywatności aplikacji mobilnej i serwisu internetowego tenis4U
PC Company Sp. z o.o. | Rynek Główny 28, 31-010 Kraków | KRS: 0000519490

DANE WRAŻLIWE

Prosimy nie ujawniać nam, użytkownikom tenis4U, ani naszym klientom końcowych żadnych wrażliwych informacji osobistych. Dane wrażliwe to np. informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinie polityczne, przekonania religijne lub inne dane biometryczne lub dane dotyczące cech genetycznych, przynależności do związków zawodowych lub pochodzenia przestępczego za pośrednictwem tenis4U lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie zażądano lub wyrażono na to zgodę.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy Twoje Dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celu, dla którego zostały uzyskane i zgodne z obowiązującym prawem.
Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania to:
• Okres, w którym utrzymujemy stałą relację z Tobą i zapewniamy usługi tenis4U (na przykład, tak długo, jak masz konto u nas lub korzystasz z naszych usług);
• Niezależnie od tego, czy istnieje prawne zobowiązanie, którym podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas prowadzenia rejestrów transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć);
• Czy zachowanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej

DODATKOWE PYTANIA I KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z nami, bezpośrednio pod adresem: kontakt@tenis4u.pl. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dot. bezpieczeństwa Twoich danych i sposobu, w jakie je przetwarzamy.
W przypadku nadużyć wykorzystania danych, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@tenis4u.pl. Prosimy o uwzględnienie wszystkich możliwych szczegółów.